Vyrobené na Slovensku

od | 26. mája 2021

Koľkokrát za posledné týždne a mesiace ste zaregistrovali podobné „označenie“?  Ja osobne čím ďalej tým viac. Zdá sa Vám, že je toho už príliš? To nech posúdi každý sám.

Zažili sme obdobie, kedy nič domáce nebolo „dosť dobré“, „dosť pekné“, „dosť chutné“, „dosť kvalitné“ – a bol zaužívaný názor, že tráva je vždy zelenšia u susedov.  Ale pravdou je, že tráva je vždy zelenšia tam, kde ju polievajú 😊

Preto vítame všetky iniciatívy súvisiace s predstavením domácich slovenských výrobcov, odborníkov, farmárov – prosto šikovných ľudí. Poďme polievať náš vlastný trávnik, nech sa zelenie…

My sme na našej web stránke pridali novú kategóriu „Vyrobené na Slovensku“ – nájdete ju na hlavnej lište. A všetky položky od slovenských výrobcov sú označené touto značkou

Máme cieľ:

UROBIŤ ZOZNAM VŠETKÝCH SLOVENSKÝCH VÝROBCOV, KTORÍ VYRÁBAJÚ PRE ŠKOLY!

…lebo si zaslúžia, aby sa o nich vedelo. Takže ich budeme postupne predstavovať.

Učebné pomôcky sú veľmi špecifické produkty. Niektoré z nich poznáme už storočia – napríklad glóbus, mapy, kostry, herbáre, rôzne laboratórne pomôcky. A niektoré sú úplné mladé a moderné – napríklad virtuálna realita, rôzne softvéry, programovateľné stavebnice.

To, že stále existujú nadšenci, ktorí vymýšľajú a vyrábajú učebné pomôcky svedčí o tom, že neexistuje oblasť, kde by sa nedalo vymyslieť niečo nové. Autori nových učebných pomôcok sú najčastejšie pedagógovia – učitelia alebo profesori, ktorí majú záujem vysvetliť učivo deťom čo najzrozumiteľnejšie. Častokrát strávia vymýšľaním nejakej pomôcky desiatky hodín.

Niektorí pri tvorení recyklujú už použité predmety a materiál,  iní dokážu vytvoriť nové učebné pomôcky dotvorením už existujúcich. A napríklad v príspevku „Ako vznikala Pangea“ sme Vám priblížili celý proces vzniku jednoduchej učebnej pomôcky.

Záverom len pár tipov. Keď budete najbližšie v škole, alebo na rodičovskom združení riešiť príspevok na vybavenie školy, alebo sa ako škola zapojíte do nejakého projektu – napr. aktuálne beží „Modernejšia škola“ – pýtajte sa, či sú učebné pomôcky, nábytok a vybavenie od slovenských výrobcov – aj takto môžeme malým dielom „popolievať vlastný trávnik, nech sa zelenie“ 😊

Titulná foto:

Fyzikálne autíčko.

Základy tejto učebnej pomôcky vznikli na celoslovenskej technickej olympiáde v roku 2011. Vtedy dvaja žiaci sninskej Cirkevnej spojenej školy zostrojili prvý model fyzikálneho autíčka a vyhrali prvé miesto. Neskôr jeden z nich, Kamil Dunaj, pokračoval vo vývoji a zdokonaľovaní autíčka. Pomáhal mu v tom jeho učiteľ fyziky a techniky Ján Marinič a spolu hľadali nové funkcie a využitie.

Váš tím zo Škola.sk