Svetový deň hypertenzie

od | 16. mája 2024

17. máj je svetový deň hypertenzie

Svetový deň hypertenzie sa pripomína od roku 2005 a jeho cieľom je hovoriť o riziku VYSOKÉHO KRVNÉHO TLAKU, zvýšiť povedomie o tomto ochorení a poukázať na dôležitosť prevencie. Väčšina si problém vysokého krvného tlaku neuvedomuje, pretože nemusí mať žiadne príznaky alebo symptómy. Z toho dôvodu je nevyhnutné pravidelne merať krvný tlak.

Vek tu vôbec nehrá rolu, preto ako inšpiráciu pre Vás prinášame ponuku učebných pomôcok nielen na meranie tlaku krvi, ale aj na osvetu a prevenciu ochrany života a zdravia. Učebné pomôcky tematicky zamerané na ochranu zdravia a prevenciu nájdete na www.skola.sk

S láskou k učeniu,
Váš tím škola.sk