Publikácie na fyziku z príspevku MŠVVaM SR

od | 03. júla 2024

Vážení fyzikári,

využite príspevok MŠVVaM SR na učebnice fyziky pre gymnáziá alebo pre stredné odborné školy. Zamerajte lúč svojej pozornosti na tlačené a digitálne učebnice fyziky od PaedDr. Jozefa Beňušku, PhD., oceneného Európskou fyzikálnou spoločnosťou titulom Najlepší európsky učiteľ fyziky za rok 2017.

Všetky autorove publikácie, aj s možnosťou vyskúšať si ich ako demoverziu bez obmedzení na 7 dní zadarmo, nájdete na www.digitalnafyzika.sk

S láskou k učeniu,
Váš tím škola.sk