Nové možnosti pre stredné odborné školy

od | 15. októbra 2021

V septembri Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo novú výzvu na predkladanie projektov v celkovej výške 19 125 000 eur, ktoré pomôžu školám zlepšiť svoje technické vybavenie a zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania. Pre koho je táto výzva určená?

Pre stredné odborné školy, ktorých zriaďovateľom je:

  • Organizácia štátnej správy
  • Samosprávne kraje
  • Mimovládne a neziskové organizácie, cirkev a náboženská spoločnosť
  • Právnická a fyzická osoba

Výzva je určená pre všetky stredné odborné školy v pôsobnosti vyššie uvedených zriaďovateľov na celom území SR okrem Bratislavského kraja.

V rámci výzvy budú podporené tieto aktivity:

  • obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia internátov a súvisiace stavebné úpravy
  • stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov a areálov
  • zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Už presne viete, čo vo Vašej strednej odbornej škole potrebujete?  Alebo ešte hľadáte tipy, nápady a inšpirácie? Agentúra pre vzdelanie a vedu pripravila pre stredné školy možnosť spolupráce na tvorbe projektu, nielen po administratívnej stránke, ale v spolupráci s poprednými slovenskými distribútormi didaktickej techniky aj po obsahovej línii. Skúsení poradcovia vedia poradiť, aké novinky môžu najlepšie doplniť Vaše existujúce vybavenie, aby ste komplexne zvládali výučbu vo Vašom odbore na svetovej úrovni. Ak by ste potrebovali poradiť, stačí, ak sa zaregistrujete na kontaktnom formulári TU.

A ta najlepšia správa na záver. Podľa slov ministerky investícií Veroniky Remišovej táto výzva určite nebola posledná, a v budúcnosti sa môžeme tešiť na ďalšie zaujímavé výzvy.

Váš tím zo Škola.sk