Letné školy 2021

od | 17. júna 2021

Milí kolegovia,

už o pár dní štartujú Letné školy – opatrenie MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov dištančného vzdelávania na vzdelávacie výsledky žiakov.

Ak bol schválený projekt práve Vašej Letnej školy – gratulujeme! Máte už určite veľa nápadov a riešení, ako deti zaujať a pomôcť im, aby si upevnili alebo precvičili vedomosti z tohto nezvyčajného školského roku.

My v škola.sk sme premýšľali tiež, ako by sme Vám uľahčili prácu a čím by sme prispeli k spestreniu programu Letnej školy. A tak sme pre Vás vytipovali položky, ktoré Vám pomôžu deti zaujať, zabaviť a formou hry sa naučia niektoré prírodné zákonitosti alebo zručnosti a kritické myslenie. Všetky produkty pre Letné školy sú skladom a môžu byť u Vás do troch pracovných dní.

Príklady:

Technické zručnosti:

Prírodovedné aktivity:

Rozvoj zručnosti:

Ak vás niečo z týchto vytipovaných pomôcok zaujalo, sme radi. A aby sme okrem času šetrili aj Váš rozpočet, celá ponuka pre Letné školy je za zvýhodnené ceny. Veríme, že si vyberiete a deti zažijú vo Vašej Letnej škole nezabudnuteľné leto 2021.

Váš tím zo Škola.sk