Čo je to STEM?

od | 28. apríla 2021

Tiež máte radi, keď sú veci dobre „vymyslené“, alebo domyslené? Napríklad, keď si dychtivo otvárate škatuľku s novým mobilom a nájdete v nej okrem telefónu aj dômyselne uložené a zabalené všetko príslušenstvo? Slúchadlá, nabíjačku, handričku na displej, manuál…? Tak aj toto je, zjednodušene povedané, výsledok odzrkadľujúci vzdelávanie systémom STEAM.

STEAM alebo STEM. Poznáte už tieto skratky? Ja som ich registrovala z rôznych výstav učebných pomôcok a katalógov zahraničných partnerov, ale viac som sa o toto označenie začala zaujímať len nedávno.

Skratka STEM pochádza z anglických slov Science – Technology – Engineering – Mathematics, čo v preklade znamená Veda – Technika – Inžinierstvo – Matematika. A v posledných rokoch sa táto skratka rozšírila ešte o písmenko „A“, preto STEAM, pričom A znamená Art – umenie. (Lebo, ruku na srdce, kto nemá rád technické vecičky, ktoré sú krásne na pohľad?)

Encyklopédia Britannica okrem iného uvádza, že pojem STEM bol v roku 2001 predstavený americkou biologičkou Judith Ramaleyovou, z Národnej vedeckej nadácie (NFS) na označenie učebných plánov, ktoré prepájajú prírodovedu, techniku, inžinierstvo a matematiku a vyučujú sa spolu ako jeden predmet, nie ako samostatné predmety. Dovtedy sa na pomenovanie týchto osnov používala skratka SMET (čo v slovenčine evokuje trochu vtipný zmysel). Ale Judith, ktorá v nadácii pracovala na pozícii asistentky riaditeľa pre vzdelávanie a ľudské zdroje v NFS, sa pohrala s písmenami v skrate  a vytvorila nový akronym STEM, ktorý sa okamžite ujal a koncept takéhoto vzdelávania sa rozšíril do mnohých krajín mimo USA. Úspešne sa programy vzdelávania STEM  rozvíjajú napríklad v Austrálii, Číne, Francúzsku, Južnej Kórei, na Taiwane a vo Veľkej Británii.

Možno to znie trochu zložito a mohli by sme nadobudnúť dojem, že je to spôsob vzdelávania na stredných školách alebo univerzitách. Nie je to celkom tak. Už deti od 18 mesiacov sú schopné sa hrať s hračkami, ktoré spĺňajú označenie STEM:

Deti sú prirodzene zvedavé na seba a svet okolo. Učia sa objavovaním a opakovaním. Používajú logiku a experimentujú. Riešia problémy formou hry. Prekonávajú výzvy a spoznávajú svoje schopnosti. Trénujú si trpezlivosť – svoju, rodičov a v kolektíve aj trpezlivosť iných, komunikačné zručnosti a prácu v tíme. A toto všetko je základom vzdelávacieho systému a učebných pomôcok STEM.

No podľa posledných štúdií z roku 2019 vyplýva, že o vzdelávanie v oblastiach STEM sa po skončení strednej školy zaujíma len asi 16% študentov stredných škôl. A to je veľmi nízke číslo vzhľadom na to, že trh práce si „pýta“ odborníkov z oblastí, ktoré STEM pokrýva.

Kedy a kde sa vytratí ten dychtivý záujem detí o objavovanie, experimentovanie a fascinácia všetkým novým? Prečo od určitého momentu nadobudnú žiaci pocit, že matematika, fyzika a chémia sú „ťažké“ predmety? Dá sa niečo urobiť s tým, aby deti vnímali vedu, techniku, matematiku a umenie ako prepojené veci, ktoré spoju súvisia a tvoria život okolo nás?

My veríme, že áno. Napríklad tým, že ak sa doma hráme s deťmi s nejakou stavebnicou – technickou, mechanickou, programovateľnou, experimentálnou alebo matematickou, nehovorme, aké to je ťažké. Je to len iné. Je to výzva. Je to priestor pre Vás a vaše dieťa na objavenie nových postupov. Alebo nového využitia bežne známych vecí. A kto vie, či pri hre neobjavíte  práve vo Vašom dieťati budúceho odborníka v oblastiach STEAM.

Video pre inšpiráciu:

Váš tím zo Škola.sk